Menno ter Braak
aan
Victor Varangot

Rotterdam, 15 september 1933

R'dam, 15 Sept. '33

 

Amice,

Door mijn huwelijk ben ik in groote verhuizerij geraakt, die het zeer onmogelijk maakt, definitieve afspraken te treffen. Ik ben nu weer wat op orde gekomen, zoodat ik je kan voorstellen mij op te zoeken Vrijdag 22 Sept., als je dat schikt; ik ben n.l. die week toevallig erg bezet en kan helaas geen andere avond. Kun je dan niet, dan heb ik voorloopig alle avonden van de daarop volgende week nog vrij. Ik kan van ± ½5 tot 's avonds ½11 ter dispositie; als je wilt, bestaat er natuurlijk alle gelegenheid om te middagmalen (± 6 u.) ten mijnent.

v.gr.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie