Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Eibergen, 24 augustus 1934

Eibergen, 24 Aug. 1934

 

Beste Zijlstra

Dank voor je brief van 23 dezer, en voor je adhesie aan het plan-novellennummer. Over de details kunnen wij waarschijnlijk spoedig nader van gedachten wisselen. De Ned.copie ligt klaar; ik wacht nu nader nieuws van Vlaanderen. Blijkens je mededeeling (ik zelf hoorde nog niets van hen) hebben de Vl redacteuren er hun aandacht al bij bepaald.

De publicatie van Het Leven op Aarde heeft mij ook eenige zorg gebaard omdat ik nog steeds niet weet hoe lang het manuscript moet worden; of is het nu in zijn geheel bij Nijgh en van Ditmar? In ieder geval moesten ook wij de publicatie op de bonnefooi beginnen.

Ik zou dit willen voorslaan: zoodra het geheele manuscript in je bezit is en gezet, rekenen wij uit hoeveel er nog ‘langs den legalen weg’ in Forum verschijnen kan zonder dat er al te veel plaats aan de andere copie wordt onttrokken. Wat overblijft wordt dan als los vel(len) bij een aflevering gevoegd, zoodat de abonné's niet kunnen zeggen, dat zij hun vervolgverhaal niet compleet ontvangen. Om extra kosten te vermijden moet Slauerhoff dan natuurlijk van het honorarium voor die bijlage afzien, wat hij zeker zal doen als wij hem dat vragen: de publicatie in tijdschriftenvorm is toch al een extra voordeel voor hem geweest. Een andere mogelijkheid is, dat wij na publicatie in boekvorm doorgaan met de publicatie in Forum maar dat lijkt me minder geschikt en komt ook duurder uit dan mijn plan, omdat wij dan natuurlijk wel honorarium moeten geven.

Wat denk je hiervan?

h.gr.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie