Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 17 januari 1935

Secr. Pomonaplein 22 den Haag

17 Jan. 1935

Zeer geachte Mejuffr. van Dijk,

Hierbij nog een bijdrage van den Heer Roland Holst voor het Februari-nummer. Zijn adres voor de proef is tot Zondag gewoon in Bergen, daarna in Utrecht: p/a Mr M. Nijhoff Oude Gracht 341- tot 24 Jan. en vervolgens van 24 Jan. tot 26 Jan. Hilversum Regentesselaan 6; daarna weer Bergen N.H. Tevens vroeg hij om een zoo veeltallig mogelijke proef b.v. in 6 Ex. of nog een paar meer. U wilt daar wel even voor zorgen?

Verder moet de heele novelle ‘Virginia’ van den Heer Varangot in dit nummer geplaatst worden; maar deze is reeds lang gezet.

Morgen krijgt u nog copy van den Heer Marsman.

Wilt U mijn man nog een Januari-nummer doen toekomen en een December-nummer?

Met vr. gr.

Hoogachtend,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie