Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 29 maart 1935

29 Maart 1935.

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag.

Beste ter Braak,

Zooals je wellicht bekend zal zijn, werd Vestdijk door Marsman en Du Perron gevraagd een novelle af te staan voor een bundel van verschillende auteurs, die bij Querido zal verschijnen. Zooeven ontving Helman (die bij mij logeert) een brief van Marsman voor hetzelfde doel, die daaraan natuurlijk geen gevolg zal geven.

Waarom ik je thans schrijf? Omdat dit plan als twee druppels water gelijkt op het onze, waarvan in het najaar sprake was. Is hier misschien over gesproken met Du Perron en Marsman? Zoo ja, dan zou het voortaan aanbeveling verdienen dergelijke plannen niet aan anderen mede te deelen, want het kan toch niet in de bedoeling liggen, dat een initiatief van de Forumredactie te goede komt aan een anderen uitgever.

Met hartelijke groet,

D. Zijlstra

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie