Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

[18 mei 1939]

B.Z.

Stols bericht mij, dat hij accord gaat met je voorstel, gedaan in je brief aan Greshoff van 13 April indien hij 1o van het door hem krachtens dat voorstel te toucheeren bedrag niets aan de Erven Slauerhof behoeft te worden afgestaan en 2o hij geheel vrij blijft zijn Slauerhoff-uitgaven te exploiteeren en te herdrukken in den vorm en volgens de prijs, die hij daarvoor vaststelt.

Hij heeft er geen bezwaar tegen, dat de fa. Nijgh & Van Ditmar op de basis van dit gentleman agreement reeds haar gang gaat, mits dit agreement zoo spoedig mogelijk in een contract wordt omgezet.

Aangezien ik geloof, dat dit alles is volgens afspraak, komt het mij voor, dat er geen beletsels meer zijn voor de uitgave in den herfst, waarover ik mij zeer verheug.

Ik zend je binnenkort den tekst van de novellen, door Lekkerkerker in orde gemaakt.

m.h.gr.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie