Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 29 september 1939

29.9.39.

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

's-Gravenhage.

 

Weledelzeergeleerde heer,

U deelt ons o.a. mede dat de titelpagina van het prozadeel onjuist is. De opgave daarvan ontvingen wij indertijd van U en indien de onjuistheid niet slaat op de volgorde maar op den inhoud, zouden wij dit gaarne van U willen vernemen. Wij bezitten nl. niets anders van het prozagedeelte dan deze stukken. Moet dus in het eerste deel andere proza worden opgenomen, dat zouden wij hiervan de kopij nog moeten ontvangen.

In afwachting van Uw berichten teekenen wij inmiddels,

Hoogachtend,

NIJGH & VAN DITMAR N.V.

H. Meijer

 

M:Sc.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie