E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Brussel, [17 februari 1931]

Brussel, Dinsdag.

Beste Menno,

Ik schreef gisteren juist aan our dear Bows om jou te zeggen dat ik deze Zaterdag wèl kom - tenzij het jou en je broer nu weer niet schikt. (Maar dan kom ik in Maart niet meer.) Marsman komt misschien ook Zondag in Rotterdam, tenzij hij de voorkeur geeft aan Den Haag.

Houd Hampton Court dus aan tot ik in Holland kom; en maak het voor me af! Ik lees het dan in Den Haag en kom het, voor ik naar de Belziek terugga, even aanreiken (misschien uit den trein). Of zullen we 28 Febr. ‘gedrieën’ naar Brussel gaan? Greshoff zou je n.l. ook zoo graag terugzien. Dat spreken we dan nog af.

Wacht met antwoord op Binnendijk tot de polemiek met Marsman in de Nwe Eeuw uit is: spoedig! Of schrijf nu; en verzend later, als je er misschien nog wat in gewijzigd hebt of toegevoegd. De polemiek gaat n.l. voor een groot deel over de al niet ‘ter Braaksche’ kijk op de poëzie; jij sukkel die nooit een vers gepleegd hebt, bent natuurlijk ‘een buitenstaander’!

Benieuwd naar je aanwijzingen in Poging tot A. Ik sprak er gisterenavond, geheel toevallig, Méral over - die zeer goed Hollandsch leest - en die mij ook zei dat er voor zijn gevoel nog veel goeds in stond. Maar, zegt Marsman, die jouw afschuw voor B.G. aan E. deelt: ‘de poëzie van du P. begint bij Parlando’. Hoe nu? - Ik zal serieus moeten wikken en wegen om misschien toch nog wat meer uit P. tot A. in Mikrochaos op te nemen (dat Stols intusschen al ter drukkerij heeft gezonden).

Ik schreef een stuk naar aanleiding van Trotsky in de cahiers, waar ik werkelijk nogal trotsch op ben; ik zal het meenemen naar Holland, alsook een groot stuk over mijn ex-‘verhouding’ tot Marsman.

Je editie van Perk kom ik bekijken. Leg het maar voor mij klaar, met hartjes, linten en schaatsen. Hoe is de druk?

Ingesloten mijn stuk over Bijleveld-Nijhoff; jij leest immers tòch niet Den Gulden Winckel. Tot Zaterdag. Je

E

Met Bouws afmaken wat er met mij gebeuren moet. Ik ben in die dingen de gedweeheid - of de onverschilligheid - zelve. - Geef mij het stuk over Bijleveld's bundel terug, als kopy voor de Cahiers.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie