E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Gistoux, [24 augustus 1931]

Gistoux, Maandag.

Beste Menno,

Ingesloten een betere afdruk - niet véél beter! - van het kiekje. Geef het andere aan Truida, als ze het hebben wil. Zeg haar ook dat ik haar spoedig schrijf.

Bouws zond me heden het concept-contract, dat mij uitstekend lijkt. - Zond hij je ook een programma voor nr. 1? Ik heb bezwaren tegen Scholte, als hij ‘journalistieke’ stukjes levert; kan hij het niet anders dan in De Groene, dan hoort hij bij ons niet. Ik ben een beetje bang voor deze vulgariseerende neiging in Bouws. Ook ben ik tegen het stuk over schilderkunst, van Willink, vooral voor nr. 1; Greshoff kan ook beter wachten tot een volgend nr. Daarentegen ben ik sterk vóór een rubriek: ‘Publieke Belangstelling’ of zoo, waarin belangrijke boeken worden besproken: in nr. 1 wou ik hebben een rake bespreking van De Klop op de Deur, wat meteen ook uitstekend, tegenover het Publiek juist, het karakter van ons blad zou aangeven. In nr. 2 jouw lezing over Point Counter Point, zoonoodig bijgewerkt; - in nr. 3 een stuk over Der Weg Zurück bijv. Deze actueele kant missen de tijdschriften over het algemeen, de literaire althans. - Verder denk ik er sterk over die rubriek Panopticum te openen (met jou, of Roelants en jou, en zelfs anderen); korte stukjes, als Van de Redactie in De Gids, maar van polemischen aard, en bijgevolg door initialen onderteekend. Het critische werk achterin, met kleinere letter. Uren met Coster ook (dat in 5 keer moet gaan); Démasqué daarentegen in grootere letter vóórin: in 3 of 4 keer.

Schrijf je manifest en zend het mij op: 3, 4 blzn. hoogstens, d.w.z. twee getypt op jouw manier. - Maar Bouws en Zijlstra willen Het Laatste Woord niet. Forum is niet slecht, van de nieuwe titels, maar rijmt mij te veel op Criterium (dat nu in het najaar verschijnen gaat). Ik voel voor zooiets als: Nieuwe Letteren, liever dan: De Nieuwe Revue, of Kunst en Letteren. Marsman stelt voor een heele aardige titel: (De) Phalanx. M.i. beter dan Forum en niet ‘moeilijker’ voor het Publicum. Nu jij; laat hooren wat je er allemaal van denkt.

Ik schreef 26 blzn. over de bloemlezerij en gisteren 20 blzn. - iets kleiner formaat, dus 18 of 19 - over Schetsboek. Vandaag of morgen over: Waarheen gaan wij? ofschoon mij dit eigenlijk weinig inspireert, door het ‘universeele’ gedaas. Misschien schrijf ik nog één stuk: d.w.z. met de Conclusie inbegrepen. Mijn voorrede is ook klaar, en grootendeels uit het begin van Verz. Proza I (d.w.z. mijn stuk daarover) gelicht. Ik voel er toch voor om de heeleboel wèl aan Anth. Donker op te dragen; Marsman vindt dat zooiets best kan en het heeft meer zin dan El. de Roos.

Doe de hartelijke groeten aan Truida, en antwoord spoedig. Je

E.

P.S. - Ik zond je gisteren nog de Marginalia.

P.P.S. - Is het niet goed om in je manifest op de algemeenheden van Coster: ‘het verraad der jeugd’, enz. uit Waarheen gaan wij? te reageeren? Wil ik je het moois zenden? Het ligt meer in jouw dan in mijn lijn.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie