E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [5 juli 1933]

Bellevue, 5 Juli.

Beste Menno,

Dank voor je moeite. Ik zond je gisteren 2 knipsels uit Het Vaderland; gelukkig dat er nog zulke intelligente geesten aan het woord komen! Het stuk over Malraux zend ik morgen aan Bouws. Hierboven een brief dien ik aan Vic begon, maar het gaat mij niet verder af; ik vind de manier waarop hij mijn copy liet liggen zóó ellendig dat ik hem niets meer vragen wil. Kan jij niet voor mij solliciteeren bij van der Hoeven of wie het zij? - misschien kan jij met Vic erover praten, als je dat noodig vindt. Heb je geen verdere ‘relaties’?

Gisteren was ik bij Malraux. Meulenhoff heeft nog niet geantwoord op die vraag van fl. 150.- voorschot; er is dus nog niets gebeurd. Als Zijlstra haast maakt en zelf fl. 200.- voorschot voorstelt, heeft hij het boek ‘par retour du courrier’. Bel hem op en zeg hem dit; vraag hem dan ook wat hij mij geven kan voor de vertaling, en of hij mij een voorschot daarop kan geven in September bv. Ik zend hem de vertaling bij brokken en hoop in 2 maanden klaar te zijn; dus 15 Sept., als ik 15 Juli beginnen kan.

Voor het correctorsbaantje dus, als de vertaling doorgaat, vanaf 15 Sept. of liever nog 1 October. Ik ga dan meteen van hier door naar Holland.

Tot zoover. Dank voor je komst in Brussel, en veel hartelijks, ook van Bep. En dank vooruit! - met een ferme hand

Je

E.

Timmers V. zei mij Zondagavond dat de zegels nu opgeheven worden, 11 Juli wordt de inventaris gemaakt. Maar de veiling kan pas in Sept. plaats hebben, want nu vallen de vacantiemaanden ertusschen. Wij hebben werkelijk constant pech! - En Simone is nu ook wanhopig.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie