Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 7 juli 1933

R'dam, 7 Juli '33

B.E.

Het is werkelijk grappig, dat jouw en mijn brief omtrent Everardus elkaar gekruist hebben! De mijne klonk wat tragischer - omdat ik het dier geroken en betast had, omzoo te zeggen; maar au fond is het kolossaal dwaas en pietluttig van de kleinste ijdelheid. Mijn advies is: laten we dit hoopje verleden per einde-1933 achter ons laten en onzen gang gaan. Sluiten, als het kan, met een dik nummer in Dec., waarin de Forumgroep zoo compleet mogelijk vertegenwoordigd is. (jij, ik, Vestdijk, Marsman, Greshoff, v. Nijlen, Hendrik de Vries ev. anderen). Ik denk, dat ik Zijlstra wel tot zulk een nummer zou kunnen bepraten. Maar om half tegen den zin van een uitgever (ook al treurt hij dan niet bepaald om Bouws) verder te sukkelen: het lijkt me niets. Van beperking van den omvang zou ik apriori niet willen weten. En een andere uitgever? Nebbisj; Zijlstra heeft alle mogelijke moeite voor de exploitatie gedaan, dat weten die andere kerels ook wel. En dan: het lijkt me eerlijk gezegd verrukkelijk, om geen positie meer in te nemen in de nederl. letterkunde!! Ook logisch trouwens!

Hartelijk dank voor je voorloopige critiek. Misschien is het ons ‘verschil’, dat je den indruk krijgt van abstracte brillantheid, waar voor mij werkelijk alleen concrete ‘spijsvertering’ aan den gang was. Geloof mij, de ‘brillante opinies’ over Freud en Nietzsche zijn me niet als speelgoed afgegaan, het conflict Freud - Nietzsche is in mijzelf uitgevochten. Maar in het volgende hoofdstuk krijg je nog, wat je verlangt: ‘hoe hij als schooljongen aan den geest kwam’. Ik hoop, dat je vooral die passages (en die over Reinaert) boeiend zult vinden, want ze behooren tot de persoonlijkste stukken uit het boek.

Voor al je critische opmerkingen zal ik erg dankbaar zijn. Ik weet, dat dit boek er tegen kan (al klinkt dat misschien wat pedant), maar dat het ook vriendencritiek juist nodig kan hebben. Tot spoedig meer. Ik wacht nu eerst even op je berichten inzake de vertaling van Malraux, als ik daarbij nog kan helpen, schrijf je me wel.

hart gr. voor jullie beiden je

M.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie