E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [10 februari 1934]

Parijs, Zaterdagmiddag.

Beste Menno,

In haast breng ik dit naar de post, vóór de staking uitbreekt! Ook de verhalen van Harold gaan gelijk hiermee, apart. Wat ik ervan vind? Totale snert! Niet on-vlot, maar journalistiek-interessanterig, volkomen in den stijl van den ‘ik’ die journalist is en Piet Bok heet.

Er is met de communisten gisteravond geweldig gevochten; geschoten, vanuit de huizen die door de politie stormenderhand ingenomen werden, enz. De kranten zwijgen erover omdat het nu niet om die edele oudcombattanten gaat, maar om ‘beroepsoproermakers’, ‘troebele elementen’, enz. De smeerlapperij van de ordelievende bourgeoisie op peil, anders niets.

Er wordt ernstig gevreesd voor veel ergere dingen op Maandag, vooral als de algemeene staking lukt.

Waarom ‘vive Doumergue’? Hij glimlacht alleraardigst als een oude douairière, maar is net zoo'n politicus en versmeerlapt als de rest. Ben je ook vóór de orde in de eerste plaats? L'Humanité schreef: ‘Doumergue heeft een cabinet Oustric - Stawisky gevormd’. Tardieu, Herriot, alle schobbers die de noodige jaren hebben, zitten erin, met maarschalk Pétain voor de nobele oudstrijders, oud-helden en de nieuwe croix-de-feu's, z.g. boven alle partijen.

Het blijft één smeerboel en voor mijn part slaan ze Maandag de boel nog heel wat beter stuk.

Bep leest Coster over jou en meent dat de man geheel van stijl veranderd is en veel van mij heeft geleerd. - Wat zijn domheid aangaat, hij kan niet meer geven dan waar hij toe in staat is. Het heele gelul is overigens zóó onbeduidend, dat je nu eerst goed zien kunt waarom de costeriaansche stijl noodig was. -

Engelman is veel beter, al geeft hij Marsman genoeg en jou veel te weinig. Toch zegt hij overal wel juiste dingen; ik veracht dit stukje niet zoo erg als jij, waarschijnlijk. (Zijn lijstje van bezwaren en zoo bedoel ik niet.) - Marsman schreef mij verachtend over Vera en Angèle!

Forum kwam eindelijk. Ik had nog geen tijd het te lezen; dit moet nu weg!

Hartelijk je

E.

Hierbij een lijstje van de nieuwe en oude moeilijkheden. Je maakt er je wat gemakkelijk van af, niet met de nauwkeurigheid van Hein! Geef hem het lijstje maar door, als je het te druk hebt.

Wil je Hein ook vragen of Bep's artikel over de heeren van de mode geplaatst is? Ze kreeg daarvan geen bewijsnummer en denkt dat het in Jan. nog geplaatst werd.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie