E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [9 maart 1934]

Parijs, 9 Maart.

Beste Menno,

Kan je deze rijmen gebruiken voor het Panopticum van April a.s.?

In deze tijd van boekverbranding...
 
In deze tijd, o mensen - al verlies je er
 
je geld en eer bij en verstand -
 
vindt men gelukkig dr F.H. Fischer
 
onbrandbaar in Groot Nederland.
 
 
Mocht ook voor ons de rassenbloedhond komen,
 
het boekverslindend Arysch Dier,
 
hier is de geest die hem op slag doet dromen:
 
onze enige na Casimir!
 
 
Al voelt men 't Leven tot de draad verslijten
 
en Ziel en Poëzie verrot,
 
een stroom van avondschoolbanaliteiten,
 
duurt eeuwiger, goddank, dan God!
 
Is 't onze laatste vreugd zoveel doorschouwen
 
zo zonder denken te verstaan? -
 
Eén vraag slechts kwelt: in goed vertrouwen,
 
waar heeft Groot-Nederland,
 
waar heeft Groot-Nederland
 
zijn Dr. Fischer toch vandaan?
 
E.d.P.

Of vind je Dr. Fischer de moeite niet waard? Stuur het in dat geval alleen maar door aan Jan!

Je

E.

P.S. - Forum ontvangen. Een gevarieerd nummer, maar misschien toch niet zoo goed als het vorige. De Vlamen vallen me nog steeds erg mee, dank zij Walschap!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie