Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 25 mei 1934

den Haag, 25 Mei '34

Beste Eddy

Zoo zitten we dan weer aan het Pomonawater te gluren, versterkt door de ozonrijke lucht van Auteuil; het was werkelijk bijzonder prettig er even tusschenuit te zijn en vooral, jullie weer zoo uitvoerig te spreken. Ant is in Zutfen geweest, ook met veel voldoening, en is zeer verrukt over den armband. Zij zal daarover zelf nog lofredenen schrijven.

Het prospectus voor Querido heeft hem eergisteren nog bereikt; in a hurry geschreven, met iets over je latijnsche geest en je individualisme, zeer banaal natuurlijk, aber um so besser. Querido berichtte mij al de ontvangst. Verder heeft hij mij nu weer een voorstel gedaan, dat ik in beginsel accepteerde: Greshoff en ik stellen ons garant voor ev. deficit, wanneer op 1 Nov. '35 de onkosten niet zijn goedgemaakt door den verkoop en de f 350 door jou afgestaan. Arm zullen we er zoo in geen geval door worden, lijkt me, zelfs niet bij de ongunstigste mogelijkheid. In ruil voor deze garantie belooft Querido niet aan het boek te ‘plukken’; de 70 pag. vervallen dus niet!

Ik heb nog steeds geen proef van mijn verleidersbrief! Als het nu maar niet te laat wordt. Doe het anders rustig als panopticum of zoo in het volgend nummer; schrijf het desnoods heet van de naald en stuur het mij dan direct op; ik zorg dan in ieder geval voor plaatsing.

Nummers van Forum zal ik trachten los te krijgen, als ik het Juni-nummer ga opmaken. - Het gratis-abonn. op Het Vaderland, waarnaar ik vandaag informeerde, is alleen mogelijk, als jullie zelf de port betaalt?! Stel je voor, zoo krenterig en bovendien absoluut in strijd met de goede verzorging van zijn eigen krant, is de Lang! Schilt vindt het ook idioot, maar kan er niets aan doen. De Lang is momenteel in... Oberammergau, maar als hij terug is, zal ik hem er, onder het motto der christelijke naastenliefde, nog eens over aanspreken. Het is toch werkelijk heel dwaas, dat de correspondenten hun eigen blad niet eens krijgen!

Vanavond verschijnt jullie brief over Rubinstein. Lees in hetzelfde nummer vooral de schoone mededeelingen over A.M. de Jong. Gisteren sprak ik Last, bij Kramers; hij is door die ‘eereraad’ infaam behandeld, lijkt mij, en ik heb er dus Het Vaderland maar eens voor gebruikt om de zaak recht te zetten. Vic & Veth hebben zich gewoonweg in de luren laten leggen door Luger, die een handlanger van de Jong is. - Verder heb ik Last uitgebekt, waarvan hij niet veel terug had; daarna hebben wij elkaar figuurlijk omarmd, zijn ingezegend door Kramers en hebben in een Chineesch restaurant gegeten; hij logeerde hier vannacht en in hetzelfde bed slaapt straks de anarchist Müller Lehning. De Nietzsche-foto's zullen gemaakt worden.

De goede Wijn heeft in D.G.W. een welwillend, maar volkomen onbegrijpend stukje over den Pol. geschreven. Ik zend het je als imprimé met een werkelijk sympathiek en niet dom stukje uit Propia Cures. Retour na lezing! hart. gr. 2 × 2

je

Menno

P.S. Giacomo moet zijn proef gekregen hebben, want dit stuk is gezet.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie