E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [5 juni 1934]

Parijs, 4 Juni ('s avonds)

Beste Menno,

Slauerhoff schreef, geloof ik, om zijn paperassen bij Darja op te halen. Ik stelde hem dit voor: de kwestie is dat hij al verschillende keeren erom schreef en gewoon geen antwoord ontvangt. Hij wou die rommel nu hebben, maar voor Darja (en ook voor jou, officieel) geldt de boodschap dat ik die papieren hebben moet om door te kijken. Neem er wat uit voor Forum, tenzij je wilt dat ik dat doe. Ik stuur de rest dan door, of houd die hier tot ik naar Tanger ga. (Maar kijk goed dat je alle MSS. krijgt!)

Er is nu nl. sprake van dat Bep en ik onze vacantie daar gaan doorbrengen. Sl. heeft daar een huis gehuurd, wat ons hotelkosten uitspaart; bovendien voelt hij er zich ziek en eenzaam, het klimaat doet hem geen goed en hij wil niet naar Holland terug. Als wij gaan, zal het zijn van ± 23 Juli tot eind Augustus. Het is te hopen dat jullie dan niet net hier willen komen! Wij kunnen onze vacantie moeilijk op een ander moment nemen; deze slappe tijd hier in Parijs is de aangewezene. Ik ga nu werken wat ik kan - tot ± 20 Juli - om zoo veel mogelijk af te hebben als ik wegga. Morgen maak ik Jan Lubbes af; overmorgen stuur ik het je toe. Het volgende essay wordt heel anders.

Al wat ik gisteren over Keyserling schreef, neem ik heftig terug. De man is intelligent en zegt soms zeer boeiende dingen, maar het is een zwamneus van het zuiverste water. Wat een gelul is deze Révolution Mondiale in wat de strekking ervan betreft, wat een societeits-rede voor andere intellectueelen van de ‘Witte’! Hoe meer ik erin opschiet, hoe meer ik ervan walg. Ik heb nu ¾ uit; het laatste kwart maakt me misschien af.

Hart. groeten van je

E.

5 Juni ('s morgens)

Daarnet brief gekregen en bespr. van Straat zonder Zon; deze laatste voortreffelijk. - Ik ben blij dat Gans je zoo meeviel; hij is werkelijk een bizonder aardige kerel met iets ‘beter-dan-gewoonlijks’ in zich, op zijn rare manier. Maar Last ziet in hem een ontzettende fielt. Ik moet nog eens van Gans hooren wat eigenlijk hun conflict is geweest: iets over het Roodboek, of Van der Lubbe of zoo, allemaal voor of tegen de belangen van de partij. Ik heb zoo'n gevoel dat Gans zich bij ons troosten komt over de jakkepoezen die hij in de partij ontmoet heeft. Laat hem bij gelegenheid toch maar eens een stuk schrijven, als hij een onderwerp heeft dat je aantrekt: je moet zijn taal nakijken, maar in groote lijnen kan hij best een artikel schrijven; zijn stuk over La Condition Humaine in De Nieuwe Weg is zeker een van de beste stukken die in Holland verschenen zijn en lijkt niets op het mijne. Hij was het ook die mij het eerst sprak van von Salomon, in tegenstelling met allerlei communistische ‘meesterwerken’ die hij zelf ook beroerd vond.

Die dokter in de magie lijkt mooi, maar ik zal wel geen tijd hebben om hem te lezen. Helaas!

D.G.W. is er nog steeds niet!

Dank voor de gezonden Forums, speciaal dank voor Ant ook, die voor de verzending is opgedraaid. Je zegt niet of je mijn Forums terug wilt. Als je dat niet wilt, geef ik ze aan Antonini, want al dat papier in huis wordt encombrant. Of weet je iemand anders?

Hart. groeten van je

E.

Antwoord hierna even, kort, op al mijn vragen; dan zijn we weer bij! Ik lees Keyserling vandaag uit en maak Jan Lubbes af, als D.G.W. nog komt, anders blijft er een hiaat. Morgen zend ik je dan het ms. Anders overmorgen?

Ik weet een prachtig iets voor een Zondagspreek van je: een goed artikel over A. de Kom, Wij slaven van Suriname. (Uitg. Mij Contact.) Besprak je dat al? Het is zéér de moeite waard, doodeenvoudig geschreven maar door de feiten poignant. Het schijnt dat Last het heeft helpen opstellen, maar het feitenmateriaal is heelemaal bijeengebracht door De Kom, die een neger is. Bespreek het vooral; het is, zooals het is, een van de weinige boeken die bij ons verschijnen, waarbij je aan literatuur niet denkt en absoluut gegrepen wordt door wat er in staat. Het MS. schijnt bij den uitgever door de politie te zijn opgevorderd, en daarna moesten allerlei passages geschrapt worden, en woorden vervangen van overheidswege. Ik zal er in Forum nog iets van zeggen. Dit gaat nu in een andere enveloppe, vanwege dit bijschrift!

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie