E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [22 juli 1934]

Parijs, Zondag.

Beste Menno,

Hierbij het portret van Vestdijk in een vorige incarnatie. Doorgeven!

Het poenige stukje van zure Kees gelezen. Deze man die zelf zoo onmiskend doet, schijnt in werkelijkheid heel erg verstoord te zijn op het leven. Overigens te stom om wat over te zeggen.

Ik maakte gisteravond kennis met Micky Hahn, die veel liefs lijkt te hebben, edoch samen is met een scheele joodsche tooneelschrijver - niet ongeschikt overigens - en die niet al te best fransch spreekt, zoodat de conversatie weer erg moeizaam werd, ook van mijn kant, ondanks heroïsche pogingen om pakkende dingen in het angelsaksisch te loozen.

Verder is de familie uit Indië nog met man en macht tegenwoordig.

Vandaag corrigeerde ik de 2 panopticums, maar dat over Baer en Cagney heb je weggesmokkeld. Stuur me dat terug, als je het niet hebben wilt; ik maak er dan een nieuw stukje van voor Gr. Ned. bijv.

Hartelijke groeten (of zie ik je in Brussel?)

je

E.

Ik heb Slauerhoff het pak ongeopend doorgestuurd en hem gevraagd jou onmiddellijk een partijtje ongepubliceerde verzen te zenden.

Ik heb bij Theun's panopt. nog wat geschreven en ook het eind van de spellers wat gewijzigd, en vraag nu joù de revisie te sturen. Wil jij daar dan nog goed op letten? Dank.

Van het Europa-art. komt dus niets in Forum? Stuur het in dat geval dan maar gewoon door naar Querido, maar aangeteekend!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie