Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 23 september 1934

Zondag

B.E.

Je onverwacht vertrek naar Brussel brengt eenige verwarring. Want ik stuurde op je verzoek de proeven van de Sm. M. naar Parijs, benevens een nogal uitvoerige brief over een en ander. Misschien kun je je die stukken laten opzenden? Ik was al aan het corrigeeren geweest, maar was er mee opgehouden omdat je zelf om de proeven vroeg.

Zeg aan Jan, dat ik zijn stukje over J.v.N. nog in Oct. Forum heb geduwd. Ik zelf schreef nog een stuk over van Deyssel als jubilaris. Erg onhebbelijk geloof ik.

Vanavond eten we met Bep in de stad en daarna gaan we hier theedrinken.

Beterschap met Ducroo! En laat spoedig weer wat hooren!

hart. gr. v.h.t.h.

je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie