Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, [3 april 1935]

Woensdag

B.E.

Zooeven je briefkaart. De eenige Zondag, dat ik voorloopig misschien zal kunnen uitbreken, is de aanstaande. Als er niets bijzonders tusschen komt, zou ik Zaterdag met den morgentrein uit den Haag kunnen gaan en Maandag met den nachttrein terug. In dat geval kan ik je Vrijdag definitief telegraferen.

Maar nu het ‘natuurgebeuren’. Als er ook maar eenig bezwaar is, dat ik nu kom, laat het me dan gerust weten! Laat het me zelfs vooral weten, want ik zou het erg vervelend vinden jullie in den weg te zijn. Ik reken er dus op, dat je me in dit opzicht genadeloos behandelt!

Anders hoop ik je Vrijdag de trein te kunnen seinen.

Hart. gr. 2 × 2 je

Menno

Cor zou inderdaad ophoepelen, maar als oprecht comediant is hij op het laatste oogenblik gebleven.

N.B. Als je Vrijdag geen telegram krijgt, ben ik verhinderd!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie