E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [9 april 1935]

Parijs, Dinsdag 9 April.

Beste Menno,

Ik heb nog even tijd voor een langeren brief. Natuurlijk heeft Kramers het ‘recht’ om het stuk van Noth leelijk te vinden; het is zelfs een zeer goèd recht! Maar ik vind het eenvoudig onaangenaam dat hij niet begrijpt dat het dààr niet om gaat, maar om Noth te helpen (en dan nog, met 3 pop!) en dat Noth's stuk minstens zoo goed is als 9/10 van wat er in D.G.W. staat. Dat Kramers doet of D.G.W. een blad is van hooge literaire standing is nog het gekste van alles. Maar soit, ik laat hem verder aan zijn preoccupaties over. Ik heb Jan nu gevraagd, die blijkens een briefkaart, toch in Brussel zit. Ik dacht dat hij naar Genua was. Als het in Gr. Ned. ook niet gaat, maak ik dat interview [Stuur mij brief van Kramers en uitknipsel van Noth terug!].

Dat Slau bewust intrigeert (een ‘geboren’ intrigant kan wel ‘onbewust’ werken, maar je denkt dan toch aan iets fataals of vooropgezets) is zeker niet waar. Het is veel meer een (onbewuste) baloorigheid, en au fond een ontzettende stunteligheid in het ‘kwaaddoen’, in de uitvoering van de behoefte om zich ‘flink’ te gedragen, of zoo. Slauerhoff is ervan overtuigd dat hij 100% gelijk heeft, dat wij ‘karakterloos’ zijn en hem ‘in de steek gelaten’ hebben, enz. Hij kan niet logisch denken, en zijn verdere gemodder met namen (Jany, Jan) is ook pure stoethaspeligheid, geloof me. Iemand die zich sterk voelt zou nooit op deze manier met namen van anderen komen aanzetten. Met dat al verdedig ik geen oogenblik zijn onmogelijkheid, die mij ook zeer hoog zit. En dat hij het noodige ‘bereikt’ heeft met zijn actie tegen Vic, al was het alleen maar dat hij mij met Vic gebrouilleerd heeft, zoodat de ‘bijverdienste’ van de N.R.C. mij nu ook ontvalt, en dat de stemming in Forum wschl. ook onprettig geworden zal zijn, is een feit. - Ik ben benieuwd hoe lang het duren zal eer hij Jany serieus op de zenuwen werkt. Maar toch, bij dit alles is hij ergens ‘te goeder trouw’, geloof dat van mij; hij leeft heelemaal maar half bewust en vol van de griezeligste kleine angsten; het is iemand die aanhoudend voor zichzelf de dingen moet bederven en daarnaast een kruieniersvoorzichtigheid en angst vooruit heeft dàt alles nog wel eens voorgoed zal worden bedorven. [Alles wat er bewust is in hem wordt poëzie en literatuur!]

In dat comité moeten Last en ik zitten, tot nu toe. Dan: Marsman? Ik zal zien; ik vrees dat hij niet wil, om zijn toch ‘rechtsche’ sympathieën. Ik heb liever dat jij erin zit en niet ik, vooral met het oog op Holland. Je bent nu zelf zooiets begonnen, en tenslotte moet het iets in Holland zelf worden. Het werk hier in Parijs wil ik met genoegen doen, daar gaat het niet om, en daarvoor hoef ik niet officieel in het comité te zitten. Ik heb liever: Henriette R.H. (?), Van Schendel (?) of Boutens (?), jij, Marsman, Last; dat is voor Holland veel beter dan ik en Last. Dat jij en ik samen te veel één richting zijn, ben ik volkomen met je eens. Is Vic niet iemand om in het comité te nemen? Maar hij voert ook dan natuurlijk geen bal uit. En zijn positie aan de N.R.C. is misschien eerder slecht dan goed. - Ik kan De Ligt niet vragen, omdat hij geen schrijver is. En Donker is me al te klooterig, dat heb je kunnen zien aan zijn houding tegenover Die Sammlung.

Ons zoontje hier ziet er redelijk behoorlijk uit; alleen lijkt hij op het oogenblik en profil wel èrg op Goebbels. Maar wij hebben alle hoop nog niet verloren voor een verandering ten goede; over 10 dagen lijkt hij misschien al sprekend op mij en over 3 weken op Bep. Vind je Alain niet een mooie naam? het is een gek idee dat zoo'n mormeltje Alain heet! Ik ga hem straks aangeven. Bep wil er ook nog Eric bij zetten, vooral met het oog op Holland. Anders noemen ze hem daar Allain Dupêron: ‘jai zit zeiker altaid allein’? Eric is me wat scandinavisch, en op z'n fransch uitgesproken, pederasterig, maar soit. Bep zelf maakt het best. Haar zwangerschap was zoo, dat Gino er den laatsten dag nog heel ongeloovig naar keek; de z.g. ‘verlossing’ is natuurlijk nooit licht of aangenaam, maar voor een eerste maal schijnt het vlot verloopen te zijn. Later meer. Als je Bep wilt schrijven - of Ant? - dan is haar adres: Villa Raffet, 45 bould. Montmorency, Paris (16e). Maar kom liever allebei kijken, deze week nog! Kan je niet zeggen dat je zuster bevallen is?

Hart. groeten van je

E.

Je voorspelling is lekker niet uitgekomen, hè? Maar eerlijk gezegd dacht ik het zelf ook!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie