Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Eibergen, 20 april 1935

Eibergen, 20 April '35

Beste Eddy

Na een week van onophoudelijk geploeter (het seizoen wordt op het einde hysterisch en asthmatisch) zit ik nu eindelijk voor een paar dagen in de provincie; Ant is in Zutfen, komt morgen ook hier. ‘Cor’ heeft mij nog een poets gebakken door voor vanavond de première van La Dame aux Camelias te verordenen (je ziet, dat hij voor de oudste ‘schlagers’ niet terugdeinst om nog wat te verdienen), zoodat ik vandaag nog even naar den Haag moet, godbetert. Tot schrijven kwam ik ook niet; ik had n.l. ook den laatsten termijn bereikt voor het ‘opleveren’ van Het Tweede Gezicht, en moest een stuk afmaken, dat ik er absoluut nog in wilde hebben (Het Instinct der Intellectueelen); het zou eerst over Ortéga y Gasset gaan, maar ik ben tenslotte alleen zijdelings op hem terecht gekomen. Het stuk komt nu eerst nog in Forum, Mei. Het Tweede Gezicht bevalt me nu in dezen vorm wel; het is toch een boek geworden met een zeer bepaald karakter (gericht tot en tegen het intellect), en ik heb alles weggelaten, wat specifiek litteraire beschouwing was. Het zal nu in Mei verschijnen. De Pantserkrant moet of gisteren zijn verschenen of begin volgende week komen. Jullie krijgt natuurlijk dadelijk van een en ander exemplaren.

Slau heb ik nu maar ‘in de krant gezet’, hoewel ik het belachelijk en pretentieus vind. Ik schrijf hem overigens niet meer, aangezien ik werkelijk bang ben voor iedere uitlating. Vermoedelijk zal hij nu in Bergen de sfeer wel weer verpesten. Enfin, ik heb voorloopig genoeg van dit alles. Met des te meer vreugde hernieuwden wij verleden week de vriendschap met Marsman, die bij ons week-end-de, en die na eenig gesukkel uitstekend op dreef is. Hij wordt steeds meer zichzelf, soepeler, onpathetischer, kortom: ik zou het nu dadelijk erop wagen, met hem in de Forum-redactie te gaan zitten! Hij logeert nu bij van Leeuwen in Delden, waar Wim en ik hem gisterenavond opzochten.

Inmiddels zijn er verkiezingen geweest en heeft Mussert angstwekkend veel stemmen gekregen. In Den Haag b.v. 1½ × zooveel als de liberalen, 1/3 van de socialisten, in het heele land meer dan 7% van de stemmen. Voor mij is het nog speciaal beroerd, dat de liberalen gehalveerd zijn; er blijven haast geen liberalen meer over, en wat moet een liberale krant dan doen? Fascist worden, dunkt me. Gelukkig is het nu nog niet zoover, want de Lang schijnt erg geschrokken van de N.S.B.-vloed, omdat hij bang is voor herhaling van het persdrama in Duitschland. Het eenige hoopvolle in de situatie is, dat de fasciseering vrijwel alleen de middenpartijen treft; de socialisten en katholieken hebben zich gehandhaafd en althans haast geen stemmen verloren aan Mussert.

Hoe staat het met het comité? En blijft Alain zich gunstig ontwikkelen? Bedank Bep ook voor haar kaart, die wij zoo kort na het natuurgebeuren, extra hebben geapprecieerd. Moge de gelijkenis met Goebbels zeer voorbijgaand zijn.

Deze gaat nog weg voor Paschen, en voor ik naar de Cameliadame ga. Tot nader.

Hart. groeten voor jullie beiden

je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie