E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [28 mei 1935]

Parijs, Dinsdagmorgen.

Beste Menno,

Hierbij de met God vereenigde notaris terug. Het is prachtig en onparodieerbaar. [Is het familie van ‘Dallie’? zijn papa soms?] Wil je er een panopticum van maken of geef je hem door aan Vestdijk voor een verhaal?

Slau was fraai! En dan dat ‘eerlijk zeemansgraf geenerzijds’ - na al dit gedraai. Dat hij ‘persoonlijkheid’ in deze imbeciele zin opvat is niet heelemaal zijn schuld; hij kan nu eenmaal niet denken. En zijn ‘persoonlijkheid’, die vroeger altijd gruwde van interviews, werd op slag bereid bevonden voor deze gelegenheid! Misschien kan je een korte uiteenzetting geven van de ware stand van zaken in Panopt., omdat het uittreden van Slau toch een zaak is die den Forum-lezer aangaat. Maar laat mij je stuk dan eerst lezen, misschien suggereer ik er nog iets bij of af.

Zou je over een tijdje - al of niet ‘zoogenaamd’ naar aanl. van Ducroo - in Het Vaderland een artikel willen publiceeren, bestaande uit vraagpunten van jou aan mij? Over Ducroo, maar ook over andere dingen: de politiek etc., allemaal dingen trouwens in Ducroo behandeld! [Een van de vragen moet zijn: ‘heeft dit boek U niet met Uw familie gebrouilleerd?’] En over Slau zelfs! - wat ik van zijn uittreden uit Forum denk? enfin, alles, tot zelfs de seniliteit van Frans Coenen en natuurlijk de boeken van Székely-Lulofs! Jij wordt dan natuurlijk ‘wij’: ‘wij hebben den heer E. du Perron, die in Parijs woont, de volgende vragen gesteld’. Het lijkt mij heel amusant te kunnen worden; maar dat hangt af van je vragen, overdenk ze dus goed. Doe bv. 12 vragen: 4 of 5 over Ducroo, de rest over andere dingen. Ik voel er mij nu net toe gestemd, over een tijdje wschl. niet meer. En laat hier dan dat mooie portret bij clicheeren, dat bij je artikel verviel! - Ik wou dan ook wel graag van mijn bewondering getuigen voor het werk van Vestdijk, en verscheidene andere dingen zeggen ‘voor een breedere schare’, daar is Het Vaderland wel de plaats voor...

Zou je in Holland zelf ook niet af en toe een auteur interviewen: bv. Henny, Vestdijk, Cor Bruyn de zakkenaaier, en Jany vooral kan je die zijn olympisch zwijgen niet eens breken? De aardigheid is dat je precieser vragen moet stellen dan Pannekoek vroeger deed; je moet om zoo te zeggen je geïnterviewde stevig bij de strot hebben en hem dwingen uit te hikken wat hij eigenlijk niet wil. Ik denk nu weer aan mijn oude plan van ‘extreme interviews’, die zouden moeten eindigen met het buitenwerpen van den interviewer, en waarover ik in een Blocnote-aanteekening nog eens wil schrijven. - Maar jij kan nu de proef op mij nemen. Alleen ben ik erop gesteld dat de ‘wij’ mij met ‘U’ aanspreekt.

Ik had zóó gehoopt je artikel vanmorgen te zullen krijgen, maar helaas! Straks breng ik je brief bij Malraux.

Stop je dat stuk van Varangot nu spoedig in Forum?

Schrijf me ook eens of de complete redactie van Forum met dat idee van mij een ‘rubriek’ Blocnote klein formaat te geven (8 à 12 blzn. per nr., met een enkele keer overslaan) accoord kan gaan, want ik schrijf die dingen liever niet voor niets als ik eraan begin en Gr. Ned. blijft onzeker.

Vanavond verder.

's Avonds

Geen bal gemerkt van je artikel! wschl. hebben ze op de krant vergeten een ex. te zenden. Wil je me in elk geval nog 2 à 3 exx. na laten zenden? Dit gaat nu maar weg. Ik kreeg wèl het stuk van Ritter, die waarheden als koeien ontdekt zonder dat het toch stom wordt, maar het troost mij heel slecht over het wegblijven van jouw stuk.

Later meer dus. Ben nu ook doodop van de italiaansche tentoonstelling.

Wil je Ant vragen of ze Ducroo ‘boeiend’ vindt? Kapitaal punt voor mij! Hartelijk je

E.

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie