E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [3 juni 1935]

Parijs, 3 Juni.

Beste Menno,

Hierbij de uitnoodiging, eindelijk! - Ik noodigde uit:

Stijn Streuvels
Aug. Vermeylen
Gerard Walschap (voor Vlaanderen)

en:

Henr. Roland Holst
Arthur van Schendel
Huizinga
Frans Coenen
J. Greshoff
M. ter Braak (voor Holland)

Daarbij komen dan: Elisabeth de Roos en E. du Perron!

Zie je nog iemand die ik moet uitnoodigen? Ik heb nog één boekske over, en Henny en Jany komen toch niet. Antwoord omgaand. Vic? Vestdijk komt natuurlijk ook niet. Dekker gaat Last misschien in de haren zitten, want die zit nu nog in Marokko, maar die komt natuurlijk wèl. Zou Huizinga reageeren? Bel hem eens erover op, of ga hem naar aanleiding hiervan opzoeken.

Dit begin is erg haastig en beroerd in elkaar gezet, maar na het Congres zou men misschien toch wel iets kunnen ondernemen, ook in Holland zelf. Antwoord aan mij of direct aan het Secretariaat; dit laatste is misschien nog het beste, zijnde officieeler èn directer.

Nu, dit gaat in haast. Hartelijk je

E.

P.S. Boutens heb ik ook maar laten loopen. Die is vast niet ‘antifascist’ en daarbij veel te gierig om de reiskosten uit te geven.

Antwoord omgaand.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie