Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 9 september 1935

Den Haag, 9 Sept. '35

Beste Eddy

Hartelijk dank voor je uitvoerige brief. Ik moet gedwongen kort zijn in mijn antwoord, want ik kwam ziek uit Italië terug, zoodat ik mijn werk weer begon met vacantie in bed. Waarschijnlijk heb ik in Milaan een paar bacteriën geslikt, die zich gedurende een reis in een ijskoude nachttrein welig hebben tegoedgedaan in mijn a.s. poep, zoodat ik rillend van de koorts en met een onbeschrijflijk darmkanaal aankwam. Maar ik knap al weer op door een dieet; morgen ga ik er weer uit, en de reis was verder heerlijk. Daarover mondeling.

Ik laat je alleen vast weten, dat je met Chiaromonte bij ons kunt logeeren. Maar bericht vooral zoo spoedig mogelijk de preciese data! Ik hoop zeer nader met Chiaromonte kennis te maken, in de eerste plaats om hemzelf (hij leek me erg sympathiek) en dan ook om wat ik nu in Italië zag... en rook vooral. De sfeer van het fascisme is empestant, en als Italië zelf er niet was, zou de heele kitschmeierij van dien schreeuwpoen en ‘prolifieken’ (niet: profilieken!) duce me zwaar op de zenuwen zijn gegaan. Gelukkig is het land weinig onder den invloed, [ik bedoel dan: in gedragingen. Ik zag de Balilla van nabij: bête, zielig en smerig], van het gebral van hoogerhand, wat me hoogelijk verbaasd heeft, in aanmerking genomen zulk een compleet verleugende pers. Heusch, het oudewijvige Vaderland en de deftige N.R.C. krijgen door het contrast met uitwerpselen als de Corriere en dergelijke bladen iets liefelijks en zonomstraalds!

Je Blocnote kwam ook. In bed dadelijk gelezen. Ik vind je aanteekeningen ditmaal al bijzonder goed en boeiend. Reden waarom ik vermoed, dat Vic wel tegen zal stemmen. Zoo is mijn verhouding tot hem nu al geworden. Maar misschien vergis ik mij. Overigens is dat gedonder over Virginia weer begonnen, zooals je bij Greshoff zult kunnen hooren (maar s.v.p. strikt onder jullie houden!!). Morgen is er vergadering, nadat Zijlstra, op reis in België, nadere boodschappen van de Vlamingen heeft meegebracht. Mocht je Truida of Varangot soms zien, wil hun dan namens mij zeggen, dat Virginia weer tegen mijn zin gewipt is, door een mirakel. Verdere bijzonderheden moet je liever niet buiten het huis Greshoff brengen, dus ook niet aan Varangot vertellen. Ik wil er nog één maal alles op zetten om een behoorlijke basis voor 1936 mogelijk te maken.

Over alles nader mondeling. Dus: wanneer?

Hart. gr. voor Bep en van Ant; en een hand van je

Menno

De Blocnote over Alain was charmant: het vaderhart sprak! Bijna compleet argeloos! En die mohammedaan met den Chinees is onbetaalbaar!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie