E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [4 januari 1936]

Parijs, Zaterdagav.

B.M.

- Die historie met de Vigilance-heeren loopt mis. Romein schreef op het laatste oogenblik af en ik heb barstende hoofdpijn tengevolge van een slapelooze nacht tengevolge van een vergiftiging door heerlijkheden uit blik, zoodat ik ook niet gaan zal. In mijn plaats gaat nu Sandberg, erg goeiïg en zeer gelukkig in het vooruitzicht met prof. Langevin samen te zijn. - Is Romein socialist of communist? enfin, het doet er ook niet toe. Benieuwd morgen van S. te hooren wat het allemaal was, maar niet ál te benieuwd, gezien dat het toch politiek is. Ik stuur mijn stuk over Napoleon als emmerdeur naar De Groene; zal verder probeeren een stuk voor ditzelfde orgaan te maken over Guilloux, maar niets gaat me goed af. Ik zou ‘ver weg’ willen zijn, al weet ik niet waar. Lees met moeite de Odyssee (ben erg suf) en bereid me voor op Hesiodus. - Dank voor je goede wil inzake die artikelen van me. Het kan me alles eig. niets schelen; wel zou ik graag Romein ontmoet hebben. Het beste met je dialogen; waarom ook niet doorgaan daarmee, nu je er 4 klaar hebt? Chiaro heb ik ingelicht; hij was zeer getroffen. Ik schrijf daar nader over. Hartelijk je

E.

‘Was jehen mir die jrinen Beeme an?’ (Stirner volgens Marx.)

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie