Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den haag, 24 juni 1936

den haag, 24 Juni '36

Beste Eddy

Hierbij, na eenige vertraging, door het lustrumspel De Groote Geus (formidabele circusregie van ‘Dally’), de jaartallen van Van Schendel. En hartelijk dank voor Boylesve! Renan wil ik graag lezen, maar ik heb hem niet. Is het boek in een betaalbare editie te krijgen? Geef mij dat even op. Ik kocht Mythes Socialistes van Thierry Maulnier, dat mij wel de moeite waard lijkt.

Ik heb mijn hoofdstuk over het Christendom af. Het is lang geworden en zal wel in twee deelen gesplitst worden: Don Quichotte en Onchristelijk Christendom. Ik geloof, dat ik hier het ‘hoogtepunt’ van het boek heb gehaald en ben je als een kind zoo dankbaar voor de vertrapping van Gijsbertus. Nu volgt nog een hoofdstuk over democratie en fascisme, dat ik in de drie resteerende vacantieweken hoop te schrijven. Maar het zwaartepunt ligt in deze afrekening met het Christendom, zooals dat van P.z.P. in de afrekening met den ‘geest’ lag. Er moet nog veel aan gewerkt worden; trouwens, ik ga, bij nader inzien, ook de dialoog over de honnête homme ontgijsbertiseeren. Alleen die over den paradox blijft dan, als inleidend gesprek, want alleen hier, geloof ik, is Gijs onmisbaar en verdraaglijk. Ik heb nog nooit aan een boek zooveel herschreven en verbeterd. De quaestie lijkt mij gewoon, dat ik nog niet genoeg had gewacht met schrijven. Dat ongeduld kost me nu een paar weken omwerken! Maar kwaad kan het zeker niet, dat Gijsbertus geleefd heeft... zonder werkelijk te leven!

Van Tissing kreeg je zeker ook het citaat over Karel Marx? Ik kon erg goed met hem overweg, en ik geloof, dat hij mij ook niet geheel fout vond. Maar een vervloekt ding is het verschil in eruditie. Zeg hem dat vooral niet, hij zou het pedanterie of iets dergelijks vinden, en jij weet, dat ik het tegendeel bedoel. De zaak is alleen, dat het dieper doorgaan op essentieele punten onmogelijk wordt door het ontbreken van de noodige ‘contactwoorden’ voor speciale gebieden. Bij zulk een ontmoeting met een sympathiek iemand is dat onmisbaar-blijken van een zekere mate van specialisme een hinderlijke, maar zich opdringende realiteit. Maar hij is bijzonder aardig en zonder de flauwe kul van het genus van Rijen. Misschien is het voor jou veel gemakkelijker deze verschillen te overbruggen dan voor mij, die vreemd tegenover hem komt te staan.

Henri Mayer wordt inderdaad met den dag lubrieker. Ik twijfel er niet aan, of hij zal in de ‘lichtstad’ een voor hem begeerlijk bordeel bezoeken, ten einde weer rustiger te midden van de boekenbanden van Nijhoff te kunnen leven.

Henny Marsman sprak ik gisteren, toen ik in U. was voor het lustrumspel. Hij had al een brief van de Mij., dat de ‘éénduizend’ gulden hem zou worden overgemaakt.

De Arts Décoratifs staan gezet, maar er is ontzettend veel actualiteit dezer dagen. Coenen is vanmorgen gestorven.

een hart. hand en de wederzijdsche groeten

van je

Menno.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie