J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[19 juli 1932]

Beste Menno,

Hoe gaat het met de vacantie in het zicht!!! Een heerenleven die leeraren!!! Hebben de stukkiesdraaiers ooit vacantie???

Geef eens een vroolijk levensteeken af. Eddy is hard aan de schrijf. Ik las ruim honderd bld, waar het allermeeste buitengewoon goed van was. Ik heb nu een juffrouw, waar ik iederen middag krantenspijs aan dicteer. Maar ze heeft nog geen tempo. Als ze dat krijgt verwacht ik er veel verluchting van. En ik ga dan 's ochtends voor mezelf werken.

Van Bouws kreeg ik terug, volgens afspraak de Hitleriana met het stukkie over Willem van Oranje. In orde. Maar.... ik kreeg er óók bij ‘Potverteeren’, over de prix-Goncourt, waar ik je van schreef dat ik er zoo bijzonder op gesteld was. Eddy was er vierkant voor. Heb jij er zóó ernstige bezwaren tegen??? Dat zou een trap op mijn hart zijn en ik zou het niet begrijpen. Maar wellicht is het een vergissing van Everard.

Waar ga je in de vac. naar toe??? Geef je adres.

Met veel liefs van Aty, een stevige hand van geheel je JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie