J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

5 oktober 1932

Beste Menno,

Allereerst dit. Mag ik je MS nog eenige dagen houden, ik zit te zwoegen en te zweeten op een radio lezing die niet opschiet, omdat ik niet erg fit ben. Ik wou zoo gráág Dumay lezen, maar moet eerst dat werkje àf hebben.

Verder: Bravo voor de N.V. + E.v. Dirk Coster in Boekvorm! Ik had juist aan Eddy geschreven: het ding moet verschijnen.

Ik wou je alleen in overweging geven dit: gezien de weigering van Zijlstra, zou ik hem niet vragen om zijn naam te leenen en de exploitatie op zich te nemen. Question de Dignité.

Zoodra ik bericht v Meulenhoff en V. Kampen heb zal ik je daarvan op de hoogte brengen. - Ik denk dat mijn vriend Nijkerk ook wel iets zal willen doen. Laat in elk geval 12 exx op Hollandsch drukken. Daar zijn wel eenige liefh. voor te vinden. Graag hoor ik de prijsopgave.

Er zijn twee mogelijkheden. I Het boekje uit te geven in Forumformaat, dan behoeft alleen de pagineering te veranderen. II het boekje te doen in het formaat van jouw ‘Ontmaskering’, dan moet er [verloopen] worden. Methode II is duurder maar mooier. Vraag prijs van beide en zie of het verschil de moeite waard is. Indien het weinig scheelt dan zou ik II verkiezen. Houd mij a.u.b. op de hoogte. De zaak gaat mij zeer ter harte, dat begrijp je wel. Ik zal zien een aantal ex. in België te verkoopen door bemiddeling van Angèle Manteau.

Dus zoodra ik iets hoor kik ik.

Zoodra jij de twee prijzen hebt zend ze dan p.o.

Met heel veel liefs van allen hier,

geheel je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie