Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, 13 september 1933

R'dam, 13 sept. '33

 

Beste Jan

Met groote vreugde je brief ontvangen in mijn, thans echtelijke, woning. Ik had in lang geen levensteeken van je ontvangen. Het huwelijk bevalt uitstekend; zou de brave ambtenaar, die ons zegende met de woorden, ‘dat het huwelijk een hemel op aarde kan zijn’, soms gelijk krijgen? Maar jij glimlacht natuurlijk over deze 1½ maands-praat...

Het geval ‘Vaderland’ is mij nog niet duidelijk. Ik ontving nog een recenter brief van Pannekoek, dat de zaak nog hangt, maar misschien wil hij mij troosten, of langzaam ontnuchteren; in ieder geval, ik ben al zoo nuchter als een kalf. Of jouw hypothese juist is of niet, ik heb wel in de gaten, dat daar heftig gekonkeld wordt in een zeer duister sopje. Krijgt Scholte het, ik gun het hem graag, want ik lijd tenslotte geen broodsgebrek. Maar een iets-en-weet-niet-wat drijft mij, het duel zoo lang mogelijk voort te zetten. Gisteren b.v. belde Zijlstra mij op; uit zijn inlichtingen kreeg ik ook nog niet den indruk, dat Scholte werkelijk definitief de eindstreep is gepasseerd. Maar: soyons soumis! Ik zou dat baantje alleen hebben aangegrepen, om een ander dubbel-leven te kunnen leiden, en ik zou het zoo machiavellistisch mogelijk hebben opgeknapt. Eén ding heb ik er al door gewonnen: de zekerheid, dat onze Pannekoek een bovenstebeste, trouwe kerel is, zooals er maar weinig zijn. Hij loopt zich het vuur uit de sloffen voor mij, en ik zal dat onthouden, daar kan hij van opaan! Hij zal overigens aan Scholte geen gemakkelijke collega hebben, geen Borel b.v. Waar Scholte is, daar regeert hij ook, en flink!

De plannen voor ‘Forum’ borrelen op het vuur. Ik voor mij denk over een redactie met Vestdijk en Vic. Henny Marsman prefereer ik verre als medewerker. In de twee eerste jaren ‘Forum’ zou Vic niet thuis hebben gehoord, maar nu, met de vlaamsche verdunning, wordt het toch anders. Onder ons deze meditatie!! Hij weet er niets van, en mág het nog niet weten. - Momenteel hebben we weinig copij voor ‘Forum’! Heb je dat stuk over Kutter nog niet klaar? Het kan best in Nov. of Dec.!

Ik krijg net een invitatie van de Belgische radio voor een lezing op 2 Dec. Dan komen wij natuurlijk, als jullie vrij zijn, in ieder geval week-enden; maar ik hoop al eens eerder.

Ingesloten een stel foto's, die je misschien wilt hebben. Wij hadden het prettig in Sils-Maria; zie mij zitten onder een preektekst van Nietzsche; de schijnbare groeven op mijn gelaat zijn schaduwen van mijn lorgnet. Hoe hadden jullie het in Italië?

Van ‘Forum’ Oct. heb ik eens een Ter Braak-nummer gemaakt; ik had zoo lang ‘gezwegen’. Groot stuk over Paap, stuk over ‘Die Sammlung’ en panopticum over het mysterie van Leidschendam. (Dit laatste om je te intrigeeren).

Laat spoedig wat hooren en schrijf vooral over Kutter, met plaatjes.

hart.gr. van Ant en voor Aty

je Menno

 

Truida dwaalt nog rond. Als je secretaresse soms gerepareerd moet worden, houdt zij zich steeds aanbevolen.

 

Ik heb ook nog een kleine kans om museumdirecteur te worden van een klein, exquis museum van opgezette onderwijzers en schoolfilms! Maar deze droom, met ƒ5000, ware te schoon...

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie