Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

11 december 1933

R'dam, 11 Dec. '33

 

Beste Jan

Je bericht over de benoeming van Jan v. Nijlen was er één van de best mogelijke! Deze oplossing lijkt me prima!! Hulde voor de vinding. Veel beter, in de gegeven omstandigheden, dan Marsman en zelfs Eddy.

Freud en Ducroo gaan vandaag aangeteekend naar Coenen.

Via Truida heb je waarschijnlijk van de laatste poets van onzen goeden Everard gehoord. Het wordt nu werkelijk pathologisch. Hij is na mijn correctie van de proef zijn naam zachtjes gaan invullen als redacteur en heeft ons daarmee voorloopig even geblameerd. Ik heb hem nu te verstaan gegeven, dat ik niet meer met hem kan samenwerken en hem voorgesteld, dat hij scheetlings zijn demissie aan de orde stelt. Dat hangt nu nog, want meneer was nog boos, dat ik hem op deze falsificatie betrapte en hem ‘à la manière de Hitler’ de huur opzei! Wat een zonderlinge driften moeten dit wezen toch belagen! De blamage had hij van te voren kunnen berekenen.

Tot nader! En op het succes van Gr.Ned. een fictieve heildronk!

hart.gr., ook onder de dames

je Menno

 

Bep, breng deze mee terug.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie