Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 1 februari 1934

Den Haag, 1 Feb. '34

Pomonaplein 22

 

B.J.

Hierbij gaan de verzen van Elsschot terug; ze zijn geweigerd door de Vlaamsche redactie. Ik zou geen moment geaarzeld hebben, met name het vers over v.d. L. desnoods onder pseudoniem in het holl. nummer te presenteeren, (behoudens goedkeuring van V.&v.V. dan), maar door het getreuzel van de Vlamingen (of de ziekte van Gijsen) is het te laat voor Febr. Ik heb er overigens voor gezorgd, zooals je zult zien, dat de justitiemoord op v.d. L. in het nummer behoorlijk gehekeld wordt. Vestdijk heeft er een gedicht aan gewijd, ik zelf heb het in twee stukken te pas gebracht.

Het spijt me verschrikkelijk; want deze gedichten kunnen waarschijnlijk nergens in, behalve in ‘Links Front’ of zooiets. Ik geloof echter, dat ik onjuist handel, als ik het om deze twee verzen op een conflict laat aankomen met de Vlamingen, door ze in het Ned. gedeelte te zetten. Tenslotte weigeren zij op grond van (huns inziens) mindere poëtische qualiteiten, niet om zedelijkheids- of andere pornographische overwegingen. Wat zij denken... enfin, daar kan ik weer het mijne van denken.

Ik zou graag weer eens wat van je hebben voor Forum!! Kutter? Verzen? Het Febr.-nummer wordt, geloof ik, voor Nederland goed. O ja: kun jij niet een artikel(tje) voor Maart schrijven over het gebalk van Theun de Vries? Jij wordt er niet direct in aangevallen. Het is in zekeren zin, zooals Eddy mij schreef, een programma van de ‘collectieve ezels’ in ons land en getuigt van een langzaam (met het fascisme) officieel wordende tweede rang, die met humbug vooruit wil komen. Ik heb er wel een panopticum aan gewijd, maar zou er graag een kort maar krachtig hoofdartikel over hebben, liefst niet van mijzelf, het wordt tijd, de boutade even te vervangen door een paar frissche argumenten. Coolen begint zijn Peel nu ook al te verheerlijken, naar analogie van de ‘volksche’ Duitschers; hij ruikt, waar hij zijn moet. Denk er eens over!

Wij leven gezond, maar het is vervelend druk, de laatste weken.

hart. gr., ook onder de vrouwen van

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie