Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 5 juni 1934

den Haag, 5 Juni '34

 

Beste Jan,

Zeer veel dank voor je beide brieven! Ik heb nu de drie stukken aan Vestdijk doorgegeven, dan kan hij ook precies zeggen hoe of wat. Ik kan me levendig begrijpen, dat je deze practische bezwaren beroerd vindt; voor mij zijn ze het niet minder, en ik hoop, dat er een gat te vinden is, nu je den termijn laat vallen. De analogie met de Vlamingen is geheel juist; maar volgens mij hebben zij ook veel te veel roman opgenomen, in het kader van de 40 pag. dan. Het is dus zuiver een zakelijk bezwaar tegen lange vervolgen, dat ik langzamerhand (in den loop van dezen jaargang) heb ontwikkeld. Slauerhoff is radicaal vervelend, terwijl hij in boekvorm wellicht heel leesbaar zal zijn. Nu zijn jouw stukken veel beter op zichzelf, dus dat maakt weer verschil. In ieder geval: mijn hoofdbezwaar was de termijn, want ik zag absoluut geen gat.

De inleiding bij Elsschot is misschien daarom ook wat ‘überschwenglich’, omdat het halve boekje er door in beslag wordt genomen; eerst komt een kolossale inleiding en dan... een novelle, die inderdaad wel wat wordt doodgedrukt door de inleiding. Zuiver typographisch is het onjuist gezien, dat de heele uitgaaf doorgenummerd is en dat de inleiding niet cursief is gedrukt.

Wat Eddy's commentaar betreft: ik heb het stuk in G.N. niet gelezen en fundeerde dus mijn oordeel alleen op de inleiding zelf. Het is ook hier natuurlijk le ton qui fait la musique. De toon is wat overdone, wat gretig grijpend naar het superlatieve. Het feit, dat het eigenlijk een uitgewerkte polemiek is, verklaart veel. Maar: is het dan eigenlijk niet gevaarlijk om polemieken met zulke lui van v. Eckeren te laten uitdijen tot een zelfstandige inleiding? Tegenover deze ‘geestelijken’ moet je je nu eenmaal wat ‘plat’ uitdrukken, omdat zij anders niets snappen. Als ik bij de panopticums spreek van ‘journalistiek’ bedoel ik in de laatste plaats, dat je in de krant daarmee terecht kunt!! Verre van dat; de intentie is absoluut zuiver en voor mij bijzonder sympathiek; maar m.i. schep je in je verontwaardiging contra de hypocrisie een nieuwe mogelijkheid tot hypocriet misverstand, als je te veel pathos verbruikt.

‘Virginia’ is naar v. Kampen. Het is een bijzonder goed ding, maar ik blijf er bij, dat het meer ‘indruk maakt’ als Varangot met een bundel debuteert.

Ik schrijf je, zoodra wij het over de vervolgen eens zijn geworden.

hart. gr., ook aan Aty en Truida

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie