J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Sestri Levante, 21 juli 1935

Zondag, 21-7-'35

Sestri-Levante

 

Beste Menno,

Gisterenavond zijn Kennie en Annie van Schendel nogeens naar Nettuno geweest. De baas zal je nu wel schrijven. Men is hier nu eenmaal niet zoo verschrikkelijk accuraat. Maar de zaak is heusch wel in orde, voor zoover er hier op aarde ooit iets in orde is.

Ik ben nu hard aan het werk. Ik heb al een aardig stuk van een gedicht af en ik schrijf iederen dag een bladzijde of twee aan een verhaal. Als de boel af komt en toonbaar wordt bied ik dadelijk iets aan Forum aan. Van Eddy kreeg ik het adres van Thelen. Ik ben zéér benieuwd of het lukken zal hem te Palma te ontmoeten.

Je kunt mij een kleine dienst bewijzen. Ik ben Het Vaderland met het stukje over Slau kwijtgeraakt zou je zoo vriendelijk willen zijn het onvolprezen juffrouwtje er twee exx. van aan mijn adres te laten zenden. Por verder broeder Hein tot schrijven aan. Jan van Nijlen is in Parijs en schijnt het gelukkig nogal redelijk goed te stellen.

Het zou nogal gezellig zijn als jullie samen konden reizen met Arthur van Schendel Jr, die ook precies in die tijd naar Sestri gaat. Stel je, als je er wat voor voelt, met hem in verbinding. 69 Leidsche Kade, A'dam.

Wijders geen nieuws. Ik stel me voor 'm aan boord een handje te geven met het werk, want daar heb je weinig afleiding zoolang je vaart. Dus 30 dezer ben ik weer in Sestri te bereiken. Mocht je me iets dringends te melden hebben, kan je zorgen dat er Vrijdag een brief in Barcelona is: poste restante, Poste Centrale, haal ik dan Zaterdagochtend vroeg af. Veel liefs voor Ant, ook van Aty, een hartelijke hand van geheel

je JAN

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie