J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Sestri Levante, 2 augustus 1935

Sestri-Levante. 2-8-'35

 

Beste Menno,

Ik hoor zoo heelemaal niets meer van je. Hebben mijn brieven aan Simon het gewenschte resultaat gehad, nl jou een oplossing mogelijk te maken? En vond je ze juist van inhoud en toon? En hoe staat het er nu mede?? Kortom ik zou graag eenig levensteeken van je ontvangen. Je komst begint te naderen en een ieder verheugt er zich hier op. Van Schendel is zwaar verdiept in Het Tweede Gezicht en is er over uit. Hij sprak mij er al herhaaldelijk over. Hij is in onderhandeling met Boucher over een bundel precies zoo uitgegeven als de jouwe: ‘Avonturiers’. Ik ben geregeld aan het werk, maar het gaat mij moeilijk af. Zoo'n jaar als ik gehad heb gaat je niet in je koude kleeren zitten. Ik gelukkig nog vier weken voor me! Ik kreeg zoo even de mededeeling dat Victor en Truida de realiteit gelegaliseerd hebben.

Wat doe je? Werk je nog aan je dialogen? Het blijft hier maar het prachtigste weer. We zijn hier nu vijf lange weken en we hebben maar één uur regen gehad. De bootreis is vooral de jongelui uitstekend bevallen. Thelen is een alleraardigste jonkman met wie ik goed opschoot. Het was helaas te kort. Op Palma kan men nog van vijftig gulden per maand heel goed leven!! Een paradijs! Hij is nu secretaris van Harry Graf Kessler, die bij Palma woont en zijn mémoires schrijft. Heel veel liefs van allen voor jullie beiden, een stevige hand van Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie