Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 6 januari 1936

Den Haag, 6 Jan, '36

 

Beste Jan

Dank voor je briefje en bericht Tucholsky, dat wij inderdaad nog niet hadden ontvangen.

Eerste no. van Gr. Ned. is heel goed, en vooral hoopvol voor de toekomst. Als jullie in het algemeen deze verhouding in de copie kunt bewaren, zal het verlies van Forum niet zoo erg zijn. Het eerste stuk van Vestdijks roman is byzonder boeiend. Mag ik ook meewerken aan de commentaren? Ik zal de vierde dialoog spoedig zenden, maar ik kan den doorslag, die gemaakt is door Ant, niet vinden. Nu hoop ik maar, dat Eddy hem heeft.

Eén aanmerking: de prijs, f 21, per jaar is veel te duur! Het nummer is n.b. 6 pag. minder dan een gewoon Forumnummer en kost precies twee maal zooveel! Ik denk, dat dat een zeer ernstig bezwaar zal zijn voor de ex-Forum-abonné's om over te gaan! Het verschil loopt te zeer in het oog. Mij dunkt, dat f 15 wel het maximum zou moeten zijn.

Ik zou je graag even spreken, als je in het land komt. Laat ons, als je onverhoopt niet komt logeeren, toch even weten, waar je te bereiken bent.

in haast, hart. gr. 2×2

je M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie