Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, [3 juli 1936]

Beste Jan

Antwoord op je kreet: als geen ziekte of analoog verschijnsel mij remmen, heb je voor 15 Julij de 4 stukjes. Ik beloof je ook voor de toekomst medewerking in krachtigste vorm.

Ik kan helaas Zaterdag niet, want moet voor de krant naar ballet Menska, potdorie. Groet de heeren hartelijk, en vraag vooral Cola om verschooning, dat ik hem nog geen antwoord gaf op zijn brief. Ik kan momenteel niet weg uit Den Haag, maar hoop volgende of navolgende week te komen.

Je las zeker de publicatie van het anti-Mussert-comité? De eerste reactie van het publiek is reusachtig; uit alle deelen van het land krijgt Oerlemans brieven. Dat stemt dus tot meer optimisme dan de vergadering met zijn bestuursverkiezing.

hart. hand

je Menno

 

Eddy schreef mij, dat hij, als er niets tusschen komt, half November naar Indië gaat! Wat zeg je daarvan?

 

B.J. Reken er s.v.p. op, dat 19 Juli jouw beurt is voor Fransche letteren. 26 Juli is bezet voor verjaardag B. Shaw. Hartelijks M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie