Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[1 november 1936]

Maandag

 

Beste Jan

Dank voor je briefje. Voor Gide zal ik zorgen, misschien nog deze week.

Hierbij de brief van Eddy terug. Hartelijk dank voor de lectuur, die overigens nog niet zeer opwekkend is. Het is te hopen, dat hij wat pessimistisch is door zijn angina, maar ik vrees eigenlijk een beetje, dat het gebrek aan geestelijk ‘achterland’ hem blijvend zal dwarszitten. Hij was zoo gewoon te reageeren op de dingen om hem heen, dat het zwijgen van de tropen hem wel moet verontrusten, dunkt me. Maar wie weet, komt hij niet zoo aan den gang, dat hij de heele omgeving vergeet.

Ik kreeg nog een kort briefje van de boot, in Singapore gepost, waarin niet veel nieuws, na dezen brief aan jou, zoodat ik het je maar niet opzend.

Wat zeg je wel van vrind Goebbels? Het wordt daar hoe langer hoe gekker!

hart.gr. v.h.t.h.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie