Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

[Den Haag, 16 juni 1938]

Donderdag

 

Beste Jan

Het geval Biennale had ik door pure stommiteit vergeten. Na je vorige briefje heb ik het toen maar laten loopen, op je verzoek, omdat je er zelf blijkbaar geen zin in had. Overigens denk ik, dat ze het zeker wel zouden doen. Maar is het wenschelijk het te vragen, als je zelf eigenlijk liever niet gaat??

Hartelijk dank voor proeven Marsmannummer. Alles bij elkaar zeer geslaagd, vooral omdat het geen lof nummer is. Stuiveling is zelfs verduiveld hatelijk; hij zegt juiste dingen, maar er ontbreekt ook iets aan: waardeering; dat gemis lijkt mij niet vrij van rancuneuzen ondergrond! Maar het stuk is goed, juist voor zulk een aflevering, vanwege de objectiviteit.

Wij gaan zoo langzamerhand ook over de reis denken, als de oorlog tenminste uitblijft. Vermoedelijk schakel ik de vier weken aan elkaar, zoodat wij dan van ± 17 Juli - 15 Aug. over de grens zijn. Ons plan is voorloopig, Avignon etc. op de heenreis aan te doen, zoodat wij dan zoo ongeveer in het midden van de week bij jullie zouden aankomen. God geve, dat wij tenminste dezen zomer nog in vrede beleven. Ik ben steeds zeer gedrukt, had gisteren weer een lichte reactie van de ‘seinuwe’. Niet erg, maar duidelijk. Het komt alles voort uit die vervloekte onzekerheid over de politiek, en de rem, die mij daardoor wordt opgelegd om te ‘creëeren’. Ik geloof, dat ik allang bezig zou zijn, als dat gevoel van ‘alles is zinneloos’ mij niet constant dwarszat.

Nog iets: Hein, alias 's Gravesande, heeft Van Schendel en zijn verblijf in Sestri afgeschreven, omdat hij geen geld voor de reis heeft en het aanbod van Van Schendel om de reis te betalen, niet wil aannemen. Zouden wij nu niet (Nijkerk!) een 75 gulden bij elkaar kunnen brengen om hem daartoe in staat te stellen? Meer dan 75 gulden is niet noodig. Ik kan voor ƒ10 teekenen. Van Schendel wil ook bijdragen, dus het moet toch te doen zijn. Schrijf mij hierover even met spoed, want ik moet mij dan ook omgaand met Van Schendel verstaan, opdat hij de afzegging kan herroepen.

Veel hart.gr. ook van A. tot A.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie