Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 4 november 1938

Den Haag, 4 Nov. '38

 

Beste Jan

Zeer bedankt voor de snelle toezending van het Weekblad en brief. Ziehier mijn ‘critiek’, gedacht natuurlijk van het standpunt van een lezer, want dat wij zelf voor het motto ‘Onafhankelijk, onderhoudend, optimistisch’ <Had je i.p.v. ‘optimistisch’ niet beter ‘objectief’ kunnen nemen?> zouden voelen, is moeilijk aan te nemen; ik beschouw het blad zuiver als een orgaan met ‘mogelijkheden’. Dus:

In het algemeen vind ik dit eerste nummer geslaagd. Het is zeer afwisselend, d.w.z. het doorloopt alle toonaarden van een vrij uitgebreid publiek. Ook de opmaak en de typographie zijn niet slecht, maar ze voldoen me toch niet heelemaal. De bladspiegel is vaak wat doodsch, en wat meer (goede) plaatjes zouden het geheel zeer ten goede komen. Zoo had b.v. bij het stuk van Engelman m.i. een mooie reproductie moeten staan; met schilderijen en teekeningen is juist veel te bereiken. Ook lijkt het me best mogelijk door zuiver typographische middelen wat meer leven in de pagina te brengen, b.v. door minder 000 en meer onderkoppen (wat je natuurlijk ook weer niet overdrijven moet). Eenigszins gek doet het (den lezer X) aan, dat een blad, dat hij in Nederland koopt, vol staat met advertenties uit het buitenland! Zou een kleine verklaring van den oorsprong van het Weekblad de verbazing daarover niet weggenomen hebben? - Op p. 6 en 7 met name had ik ook een plaatje geapprecieerd, b.v. een goed portret van Verwey, of Buning in de keuken, ik noem maar wat.

Dit zijn een paar bezwaren, die mij bij het doorlezen te binnen schoten. Maar ik heb respect voor de wijze, waarop je de reorganisatie hebt voltrokken. Zooals het nu is, kan het blad zeker al met de Groene concurreeren, al is de grondtoon dan wel wat al te blijmoedig - neutraal. Ik hoop, dat je op den duur wat meer naar ‘links’ kunt gaan, en wat meer strijdbaarheid toelaten; dat zal de levendigheid ook ten goede komen. Ik ben erg benieuwd naar de eerste resultaten van de kiosken en de abonné's.

Wat behelst die brief van Dick over Groot-Nederland?? Er is toch geen ‘mot’ over de kroniek? Ik meende, dat die heele geschiedenis in de meest perfecte orde was opgelost! Wat heeft hij nu dan tegen je beleid? Ik begrijp er niets van; licht mij dienomtrent even in, of stuur mij zijn brief ter inzage.

Het plan om het huis aan jullie toe te vertrouwen lijkt ons heelemaal niet dwars! Maar ik kan nog geen vast plan maken; wacht dus nog even met beslissen. Als het kon, zouden jullie wel Coclico erbij moeten nemen, want die gaat anders naar een asyl, de arme. Maar hierover spoedig meer. Ik voel me zeer moe, had het belachelijk druk, en dan reageeren mijn zenuwen direct weer. Een reportage over de Kon. Bibliotheek, die me veel tijd kostte, deed deze week de deur dicht.

Veel hart. gr. 2 × 2!

je Menno

 

N.B. Is het onbescheiden, als ik de N.V. Mundus verzoek mij dezer dagen het geld voor mijn sterrekijkers te sturen? Ik ben n.l. weer erg court d'argent.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie