J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Durban (Natal), 7 juli 1939

Durban (Natal) 7 July 39

 

Beste Menno,

Hierbij de brief van Eddy. Hij heeft groot gelijk, dat hij doet, wat hij meent te moeten doen, en hij toont zich loyaal, maar ik vrees, helaas, dat hij er spoedig spijt van zal hebben.

Nadat ik twee maal de Durbansche journalisten ontloopen ben, vroegen zij mij gisteren aan tafel! Welk een journalistiek: geheel amerikaansch. Persoonlijke en liefst pittoreske bijzonderheden zonder éénig werkelijk belang. Ik ben hier in de functie van distinguished author!

Ik ben benieuwd naar berichten, welke ik te Kaapstad vinden zal.

Hoofdstuk III uit het Boek v. [Pxx] over de Joden heeft mij geërgerd. Het is bijna antisemitisme. Wie is die J. v.d. Spek.

Durban is [werkelijk] niet onaardig, maar veel is er niet te zien. [Zondag] ga ik [x] weg en het is [nu] [tijdig]. Het 1e e.d. 2e het samen zijn en er door 5 dagen geweest, [hekjes] genoeg is!

Veel liefs v. ga tot ga

Geheel je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie