J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

[Kaapstad], 13 december 1939

Dit is brief nummer XII twaalf

Woensdag 13 December '39

 

Beste Menno,

Hoera!!! Een brief!!!! Deze is door jou geschreven 20 November. De laatstontvangene was gedateerd 19 October. Daartusschen NIETS, terwijl ik uit je brief opmaak, dat je daartusschen nog herhaaldelijk bericht gezonden hebt. Ik hoop dat deze brieven alsnòg komen zullen! Wat waren we gelukkig met dit levensteeken! Tegelijkertijd ontvingen we een alleraardigste brief van Esser een van Rantwijk en een van Adriaan. Bravo! Ik vond het prettig weer eens iets over Eddy te vernemen. Ik zal hem nog deze week naar de Laan van Meerdervoort schrijven. Gladstone Louw is al meer dan een maand hier! Bewaar die vijf pop voor me, ik zal later misschien nog wel eens iets door je bemiddeling noodig hebben. Wat is dat voor tuig, dat in dézen tijd in Holland met poetsplannen rondloopt??? En hoeveel jaar krijgen ze?? Of worden ze met de gewonen donquichoterij op vrije voeten gelaten.

Ik ben blij, dat jullie je aan de toestand toch een beetje hebt kunnen aanpassen, zoodat je ondanks alles de slaap niet verloren hebt. Wat jullie aan spanning te véél hebben, hebben wij te weinig. Ik voel me niet gelukkig, te midden van deze rustige vacantiestemming, als er geen vuiltje aan de lucht is. Ik vind er iets tegenstrijdigs in, iets onbehoorlijks. Je schrijft: we leeren op korten termijn leven; maar ik heb dikwijls de indruk, dat ik hier helemaal niet leef.

Tot mijn genoegen neemt Dick Binnendijk voor '40 de poëziekroniek. Verder slaat Rantwijk er zich op de hem eigen rustige, verstandige en humoristische wijze doorheen. Ik haast mij je dit bewijs van ontvangst van je brief te zenden, daarom maar kort. De volgende brief zal weer uitvoerig zijn! Ik ben toch zoo benieuwd hoeveel van de genummerde brieven aangekomen zijn!!! Met mateloos veel liefs voor Ant van ons allen, een stevige hand van geheel je Jan

No I6 Nov.
II8 Nov.
III11 Nov.
IV14 Nov.
V20 Nov.
VI23 Nov. aanget.
VII27 Nov. aanget.
VIII28 Nov. aanget.
IX2 Dec. aanget.
X6 Dec. aanget.
XI11 Dec. aanget.
XII13 Dec. aanget.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie