Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, [20 april 1939?]

Den Haag, Donderdag

 

Beste Jan

Wij komen, bij nader inzien, toch Zaterdagmiddag, aangezien Wim met zijn sinaasappelenkar naar Brussel trekt en ons dus prachtig kan meenemen. Bovendien moest ik anders Vrijdagmiddag een vergadering van het Vigilancecom. verzuimen, waar nog al iets belangrijks op de agenda staat. Verwacht ons dus in den loop van den middag; wij gaan hier pl.m. 1 uur à half twee weg.

Over al het andere mondeling nader. Wij zijn zeer blij, dat er nu eindelijk van dit bezoek iets komt...tenminste, als er geen onverwachte hinderpaal opduikt.

Vanavond spreek ik over Van Schendel. Ik hoop, dat de boeken, waarover ik met je telefoneerde, nog opdagen, want ze zijn er nog altijd niet.

Tot ziens dus!!

veel hartelijks v.h.t.h;

je

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie