Menno ter Braak
aan
J.M.B. Stolte

Rotterdam, 21 november 1929

R'dam, 21 Nov. '29

(gedurende opstel eerste klasse)

 

Mijn lieve Hanneke,

Zoo juist ben ik terug uit Enschedé, waar ik een prettige en succesvolle avond had, ook al bleek op het laatste moment, dat een nog onbekend sujet een stuk uit ‘Branding’ geknipt had! De menschen vatten het gelukkig humoristisch op, en zoo had het incident geen schadelijke betekenis.

We gaan dus Zaterdag naar Tiel. Ik kom met de trein, die je nog wel kent, van 16.55. Weet je dat het al een half jaar geleden is, dat we verloofd werden? Ik zat er vanmorgen in de Dtrein aan te denken, terwijl ik de zon zag opgaan. Het meest dacht ik over de veranderingen en de constantheid van een gevoel. Dat is een mysterie. Het blijft hetzelfde, en het verandert toch ieder dag. Ik zou je misschien niet meer kennen, zooals je op 15 mei was, en toch ook weer wel. In ieder geval geloof ik, dat we beiden geweldig veranderd zijn. Voor mij tenminste is deze episode zoo eigenaardig vernieuwend geweest, dat het wel op een boek zal uitloopen. Fragmenten heb ik al in mijn hoofd en op deze blocnote, maar de juiste vorm van het geheel moet ik nog afwachten.

Deze week is er niet veel bijzonders gebeurd verder. Er was een heerlijke ouderavond, waarop ik over verschillende boefjes, die nu onder mijn oogen hun eerste vrije opstelletje zitten te maken, natuurlijk allerlei onbetrouwbare inlichtingen heb verstrekt. Toch vond ik het wel interessant, al die min of meer vergroote kindergezichten der oude lieden te aanschouwen, maar of het instituut veel nut heeft, betwijfel ik wel heel erg.

Zeg, gisteren kreeg ik een invitatie om op 7 Dec. a.s. in Arnhem te komen spreken. Ik heb het voorlopig in beraad gehouden in verband met de dansles. Zal ik probeeren het af te schuiven? Ik wil ook liever geen spelbreker zijn en ben bovendien erg begeerig naar de nieuwste tangopassen. Wat adviseer je me?

Natuurlijk hebben ze de Filmliga een week verschoven, zoodat ik me Zondagavond weer voor niets gehaast heb. Gelukkig is het werk niet verloren; maar het is toch zuur van de Zondagavond.

 

weer thuis

Ik geloof, dat ik onder de les met de data in de war was; want de dansles is toch zaterdag 30 November! Dus zal er wel geen bezwaar zijn, om 7 Dec. te accepteeren. Misschien ga je mee?

Tot Zaterdag dus! Ga je vroeger naar Tiel? Ik heb echt zin in deze rëunie!

Hart. groeten aan thuis, en veel zoenen

van je Menno

 

Vanmiddag deponeer ik weer f 20 van Enschedé; ik heb daar nog drie lezingen dezen winter.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie