Everard Bouws
aan
Menno ter Braak

30 juli 1933

30 Juli 1933

 

Beste Menno

In verband met de samenstelling van het Septembernummer het volgende. Het restant van Elsschot's roman is nog 42 pag. FORUM, waarvan er feitelijk nu 23 geplaatst zouden moeten worden om in October klaar te komen. Dit schijnt me evenwel vrijwel onmogelijk omdat we dan de volgende inhoud zouden krijgen:

Elsschot 23  
Debrot 21 restant novelle
Eddy 16 Groote dingen van de Planken
poezie 2  
Pan. 2  

Nemen we Elsschot in drieen, dan zouden we voor dit nummer 8 pag. winnen, maar het toeval wil dat er geen enkel kort stuk voorligt. Nu heb ik voor de eerste twee nummers nog niet van de reserve genomen, zoodat we als volgt zouden kunnen gaan:

Elsschot 15  
Debrot 21  
Eddy 16  
Vestdijk 18 Valéry
poezie 2  

Dat maakt 72 pag. zonder Pan. en is dus een mogelijkheid. Ik zou het liefst Eddy eens een keer overslaan, hij heeft in de loopende jaargang reeds zeer veel plaats gehad, maar in de gegeven omstandigheden stel ik dat hem toch niet voor. Alleen was er dan de mogelijkheid met 4 pag. extra:

Elsschot 23
Debrot 21
Vestdijk 18
poezie 4
Pan. 2

Of een andere oplossing met 72 pag. welke mij de beste schijnt:

Elsschot 15  
Debrot 21  
Vestdijk 18  
Walschap 14 roman fragment (heeft ook spoed)
poezie 2  
Pan. 2  

Schrijf me spoedig welke oplossing jij verkiest.

Met beste groet,

 

II

Ik ben met mijn taxatie van de omvang der stukken voor Sept. niet erg gelukkig geweest, de werkelijkheid is:

Elsschot Kaas 14
Debrot Mapen 23
Eddy Tooneel 18
Vestd. novelle 12
Walsch. Fragm. 13
Slau. Poezie 3

Verder heb ik nog wat losse blz. poezie klaar liggen. Het gaat dus tusschen Vestdijk en Walschap en ik zou er voor zijn om Walschap te nemen, het vorige nummer gaf ook al Elsschot, Debrot, Vestdijk. Graag hierover omgaand bericht naar Scheveningen. Panopticum heb ik niet deze maal, wat er nog ligt van Gr. is niet zoo, dat het m.i. alleen geplaatst moet worden. Mocht jij nog een blz. (niet daarboven) hebben, dan ging dat nog, anders moeten we maar eens een keer overslaan.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie