Menno ter Braak
aan
R.A.J. van Lier

Den Haag, 22 november 1937

Den Haag, 22 Nov. '37

Kraaienlaan 36

B.R.

Hartelijk dank voor je brief, waarop ik pas vandaag (en dan nog kort) kan antwoorden, vanwege de Sinterklaasboekerij, die overstelpender is dan ooit. Er ligt ook nog een lange en intelligente brief van je huisgenoot Gorter te wachten op antwoord; maar wanneer kom ik er toe? Zou je hem namens mij willen zeggen, dat ik hem zeer erkentelijk ben voor zijn brief, en dat mijn zwijgen geen gebrek aan belangstelling symboliseert? Schrijf mij eens iets over de ‘physiognomie’ van den man! Ik zag in Groningen dezer dagen zijn broer, die sprekend op Anthonie Donker leek! Tenminste uiterlijk.

Neem dit korte briefje niet kwalijk. Het is als lang bedoeld, maar ik moet te veel schrijven, in deze weken. Ook voor zelfbeklag heb ik gelukkig geen tijd. De artikelen over Saks en Du Perron heb je zeker gelezen? Dezen dijden uit onder het oog van A. Roland Holst, die een paar dagen bij ons logeerde.

Tot nader. En veel succes verder.

hart.gr.van ons beiden

je Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie