Hendrik Brugmans
aan
Menno ter Braak

Montigny sur Loire, 24 juli 1928

Montigny sur Loire, 24.7'28

Amice,

Gisteravond ontving ik je brief, die mij begrijpelijkerwijs bijzonder veel genoegen deed, omdat de Liga, zooals je gissen kunt, mij sterk aan het hart gaat. Te meer spijt het mij dus, dat ik vooreerst het als een onmogelijkheid zie, aan je verzoek te voldoen. Ik ga in September mijn vierde studiejaar in, en voorzie, dat ik dan, als corpslid voor plichten kom te staan, waaraan ik mij onmogelijk onttrekken kan. Wanneer ik P.C. nog eenige tijd wil blijven aanhouden zooals mijn plan is, (en ik zie voorloopig dit nog als een noodzakelijkheid) kan ik mij niet met volle kracht wijden aan een uitgebreide functie als het secretariaat van de Liga, die als pas eenjarig gewas zooveel tijd en toewijding eischt. Ik hoop dat je deze overwegingen, waartoe ik mij met moeite moet dwingen, zult begrijpen en respecteeren.

Met beste groeten

H.K. Brugmans

Geluk gewenscht met je betrekking!

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie