Briefwisseling Menno ter Braak - J. Clausen

J. Clausen
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, [1927]

WelEdelgebHeer

Hierbij 20 ex van No 1 en No 4

10 ex van No 2 en No 3,

en 60 propagandacirculaires + inteekenkaart. Indien iemand abonné wordt bij U, kunt U ze de 4 nummers direct geven. De proef van Uw dissertatie is reeds door U zeker ontvangen. Ik wensch U een paar gezellige feestdagen en een flinke opkomst bij Uw lezing

Hoogachtend

J. Clausen

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie