Sybold van Ravesteyn
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 18 oktober 1928

Utrecht 18 Oct 1928

 

Amice

Even kom ik protesteeren tegen de uitdrukking in je brief: ‘jammer dat de Hr. van Ravesteyn niet te voren overleg gepleegd heeft’. Dit is mij toch wel wat kras. Op de vergadering in Americain is door jelui gezegd dat A'dam de eerste voorstelling op 6 Oct zou geven en wij hebben toen dadelijk gezegd dat wij dan 11 Oct zouden beginnen; zoowel Schorer als ik hebben dat, onafhankelijk van elkaar opgeschreven; wij zij zeiden toen de zaal vast te zullen bespreken. Nimmer ontvingen wij eenig tegenbericht van jelui. Toen ik dan ook Donderdagmorgen 11 october de convocatie van A'dam kreeg, schrok ik ontzettend; door een gelukkig toeval en de behulpzaamheid dan Ivens is het toch nog in orde gekomen want wij hadden al geconvoceerd en het zou onmogelijk zijn geweest om de menschen terug te sturen.

De schuld ligt uitsluitend in deze bij jelui; dat is natuurlijk niets erg maar nu jelui mij die in de schoenen wilt schuiven, protesteer ik bij dezen en raad je aan deze schuld, in een volgend geval, doodgewoon te aanvaarden. De vorige week was ik ziek en Schorer en Rietveld konden niet naar A'dam.

Wanneer is nu de 2de voorstelling en wat geeft men.

Hartelijke groeten

Van Ravesteyn

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie