Briefwisseling Menno ter Braak - J. Zanders

J. Zanders
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Venlo, 24 november 1928

24 Nov. '28

WelEd. Zeergel. Heer,

Hierbij ben ik zoo vrij, mij met het volgende tot U, als secretaris der Filmliga, te wenden.

Van dhr. A Sassen, schrijver van een artikel in de Morgen over de Filmliga, vernamen we Uw adres.

Wij zouden gaarne vernemen, hoe de filmliga practisch werkt ter bereiking van haar doel. Zoo, of zij b.v. films uitgeeft, ev. conditie's etc; ik bedoel, alles, wat in verband met onze vereeniging van belang kan zijn.

Vertrouwende, eenige nadere inlichtingen van U te mogen ontvangen, U tevens bij voorbaat dankend,

Hoogachtend

J. Zanders

Secretaris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie