[p. 52]

Overal hetzelfde

DE leer van ‘overal hetzelfde’, die moet doorgaan voor een teeken van levenservaring, hebben sommige auteurs zich te vroeg eigen gemaakt, nog eer zij b.v. goed doordrongen waren van de intense verschillen tusschen Nederlanders en Argentijnen, tusschen Argentijnen en Argentijnen, tusschen godsdiensten, tusschen culturen, tusschen stadsphysiognomieën zelfs. ‘Overal hetzelfde’ kan het eindstadium zijn van een door en door verfijnd scepticisme, maar het kan ook de voortijdig ingetreden vulgariteit zijn van den feuilletonist. ‘Overal hetzelfde’ is dus geenszins overal hetzelfde; het kan uitersten verbergen.