Lilly Freud - Marlé
Voordrachtenavond.

Mevr. Freud - Marlé, die gisterenavond een voordrachtenavond heeft gegeven in ‘Pulchri Studio’, had een zeer gevarieerd programma: Andersen, Rilke, Li-Tai-Pe, Tagore, en nog meer. Zij heeft een reëel talent, dat niet al te veel registers omvat, maar in bescheiden en gevoelige dictie het voordeeligst uitkomt. Een zekere neiging tot ‘Süsslichkeit’ is hier en daar niet te miskennen; maar daar staat b.v. tegenover een zuivere voordracht van poëzie van Rilke en een zeer sobere vertolking van Andersens ‘Geschichte einer Mutter’. Geestig, maar eigenlijk voor kinderen bestemd, zijn de humoristische rijmpjes en versjes met koerende duiven en kakelende kippen, die de kunstenares uit haar mouw schudt.

Tot besluit van den avond heeft mevr. Freud, die een nicht van den grooten psychiater is, een ‘Stimmungsbild’ uit het leven van haar oom gelezen, waarin men de omwenteling der psychoanalyse echter miste. Er blijkt ook een Freud der huiselijke poëzie te bestaan; van hem heeft mevr. Freud - Marlé de diepste indrukken meegenomen en uitgezegd.

Een dankbaar publiek heeft hartelijk geapplaudisseert.

M.t.B.