Uit het leven der Oranjes
De vertooning op het Binnenhof.

Gistermiddag hebben de Ver. Haagsche Spelers een derde voorstelling in de open lucht gegeven van Ben van Eysselsteyns historische tafereelen, die samengevat zijn onder den titel ‘Uit het leven der Oranjes’. Men kan constateeren, dat dit experiment de geschiktheid van de prachtige Ridderzaal voor dergelijke scenische vertooningen bewezen heeft; want al was de opvoering in quaestie uiteraard geen volmaakt bij de situatie aangepast geheel, en het stuk met zijn nogal theatrale effecten (waarover ik bij een vroegere gelegenheid al geschreven heb) ook niet ideaal, de vertooning in de middagzon had toch de bekoring van een geslaagde manifestatie. Tenslotte werden de vroegste tooneelproducten in de Nederlanden voor de kerk gespeeld, en deze onvolprezen Ridderzaal is wel een kerk waard. Men kan zich een magnifieke interpretatie van een mysteriespel voorstellen met dit gebouw als achtergrond!

De akoustiek is niet onberispelijk, door een zekere mate van echo-naklank, maar dat zal wel te verhelpen zijn; ook nu waren de spelers doorgaans toch goed verstaanbaar. Het decor van Jan van der Linden, die ook de regie had, deed aan de architectuur geen schade, al kan men zich een zuiverder gestyleerd geheel denken. Voor een begin was dit werk der Ver. Haagsche Spelers dus veelbelovend. Dat men deze plaats niet uit het oog verlieze!

M.t.B.